Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

Před dvěma měsíci jsem se na konferenci VODA 2016 setkal s izraelským velvyslancem v České republice Gary Korenem.

Sdílejte článek: LinkedIn

Začněme šetřit vodou, než bude pozdě – inspirujme se Izraelem

8. srpna 2016

Na setkání jsme nedávno navázali příjemným přátelským setkáním a debatou na půdě izraelského velvyslanectví. Hlavním tématem naší diskuze byly úspěchy Izraele v oblasti vodního hospodářství. Impulsem pro zásadní reformu izraelského vodohospodářství byla, jak potvrdil i sám velvyslanec Koren, velká sucha, která zemi sužovala před několika lety. K řešení tak došlo na základě nutnosti, takřka na poslední chvíli. 
 
Od legislativy po odpadní vodu
 
Izraelská vláda v reakci na sucha vypracovala rozsáhlé plány na zabezpečení dostatku pitné vody, vytvořila novou řídící strukturu a soustředila pravomoci na jedno místo, čímž zlepšila koordinaci celého systému vodního hospodářství země. Jednou z klíčových oblastí, která byla zahrnuta ve vládním plánu, bylo významné zvýšení využívání odpadních vod. Dnes je Izrael zemí, která dokáže využít nejvyšší procento odpadních vod na světě – 75 %. U 75 % však izraelské ambice nekončí. V blízké době (řádově několika málo let) má dojít ke zvýšení až na 90 %. S panem velvyslancem Korenem jsme se shodli, že toto je jedna z oblastí, kde má i Česká republika, stejně jako další státy světa, zatím značné rezervy. I přes velký potenciál se ve světě až 80 % použité vody nijak neupravuje. Dalším způsobem řešení vodní krize v Izraeli je výstavba odsolovacích zařízení. Toto řešení je pro nás samozřejmě nepoužitelné, nicméně může být inspirací pro jiné státy s adekvátními přírodními podmínkami. Izrael chce metodou odsolování do roku 2050 pokrýt až 2/3 celkové spotřeby vody.
 
 
Reformy začínají u osvěty veřejnosti
 
Izraelská vláda však nevsadila pouze na výstavbu nových odsolovacích zařízení, čističek odpadních vod a dalších technologických řešení. Významným bodem celé reformy se stala osvěta mezi obyvateli a jejich motivace k šetření. Společenská objednávka je totiž základem pro realizaci hospodárnějšího nakládání s vodními prostředky.
 
V diskuzi jsme se dostali i na téma nutnosti propojení nového systému vodního hospodářství se zemědělstvím. S reformou vodohospodářství se totiž v Izraeli částečně změnila i zemědělská produkce. Zatímco dříve se Izrael snažil o zemědělskou soběstačnost a pěstoval tedy všechny důležité plodiny, nehledě na vhodnost přírodních podmínek pro jejich pěstování, dnes již od striktní soběstačnosti ustoupil a naopak motivuje své zemědělce k pěstování plodin, které odpovídají podmínkám jejich země – tedy spíše plodin nenáročných na vodu, například citrusů. V souvislosti s tím, aby byl zabezpečen dostatek všech produktů, uvolnil Izrael svou zahraniční obchodní politiku ve smyslu zlepšení možností pro dovoz z jiných zemí. Šetření s vodou v zemědělství dále napomohla osvědčená metoda kapkové závlahy. Tady je opět prostor pro uplatnění v České republice. Metoda spočívá v zavedení rozvodů vody přímo k jednotlivým rostlinám, kde z nich pomalu kape voda přímo ke kořenům rostliny. Tím se udržuje přiměřená míra vlhkosti v půdě a nezalévá se zbytečná část půdy, kde nejsou rostliny. 
 
 
Sucho v Česku
 
Málokdo z nás v České republice si uvědomuje, jak důležitým zdrojem voda je a že její dostatek není samozřejmostí, ani u nás. Do budoucna se počítá s dalším oteplováním, a i když se roční úhrny srážek nebudou významně měnit, bude se měnit jejich struktura – více jich bude v zimě, kdy však teplejší klima způsobí nedostatečnou tvorbu zásoby sněhu a následně tedy snížený odtok rozpuštěného sněhu do podzemních vod a méně v létě, kdy se voda rychleji vypařuje. 
 
O hrozbě sucha do budoucna jsme ostatně v českých médiích mohli v posledních dnech slyšet. Vláda chce investovat do ochrany před suchem. Investice by měly mířit především na výstavby a opravy rybníků, závlahové systémy, budování a vylepšování vodohospodářské sítě a další řešení. Počítá se také s různými kombinacemi protipovodňových opatření a opatření proti suchu, např. využití tzv. suchých poldrů. 
 
Nejdůležitější krok je však na nás, na občanech. Naučme se šetřit s vodou a zároveň vyvíjet tlak na šetření v celé naší společnosti dříve, než bude skutečně pozdě. 
 

Další názory

Lidé a názory

Výstavba nových vodních nádrží není v Německu na "pořadu dne"

2. února 2020

Rozhovor s paní Heide Jekel ze Spolkového ministerstva životního prostředí, ochrany přírody a jaderné bezpečnosti SRN

Lidé a názory

Zbrojení proti suchu probíhá i na Slovensku

29. srpna 2019

Rozhovor s generálním ředitelem sekce vod Ministerstva životního prostředí Slovenské republiky.

Lidé a názory

"Neexistuje ‚buď a nebo‘, opatření proti suchu jsou jedním komplexem", říká Petr Kubala

3. března 2019

Jak se Česko připravuje na riziko sucha? Je budování opatření proti suchu složité?

Lidé a názory

Voda (opravdu) základ života

20. září 2016

Odborníkům to není třeba opakovat, ale laická veřejnost o tom nemá tušení. V Čechách je nedostatek vody a trend, který je spíše nepříznivý, bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat i v budoucích letech.