Články

Téma měsíce března: sucho - Seznamte se prosím, sucho!

Sucho… nebezpečnější než povodeň?

Celý článek

Téma měsíce února: povodně - Jak funguje systém předávání informací v době povodní?

Celý článek

Téma měsíce února: Povodně - Jak se vaří předpověď?

Rychlý pohled do kuchyně a pár slov o unikátu jménem HYDROG.

Celý článek

Téma měsíce února: Povodně - Počátky systematického pozorování a přístrojového měření

Od první vodočetné latě u Stroměstských mlýnů po radarové a družicové snímky

Celý článek

Téma měsíce února: Povodně - jak získat informace o historických povodních? Úřední záznamy, vědecké práce, ale i písně nebo značky ve skalách

Historie povodní v českých zemích v dobách před systematickým pozorováním a přístrojovým měření.

Celý článek