Vodou šetří 86 % Čechů: Pro většinu je důvodem úspora peněz

Společnost Ipsos zpracovala pro projekt Voda základ života exkluzivní průzkum zaměřující se na vnímání problematiky šetření vodou.

Sdílejte článek: LinkedIn

Vodou šetří 86 % Čechů: Pro většinu je důvodem úspora peněz

2. května 2017

Průzkum navazuje na články, které na webu www.vodazakladzivota.cz vycházely během celého loňského léta a které se zaměřovaly na spotřebu vody v českých domácnostech, tipy na šetření v domě a na zahradě, na vývoj cen vody nebo na nejrůznější inspirace ze zahraničí.
 
A jaké jsou hlavní výstupy zmiňovaného průzkumu, který se uskutečnil v říjnu 2016? Dá se říci, že si Češi problém možného nedostatku vody uvědomují. Vodou se většina z nich snaží šetřit a otázku sucha vnímají jako problém více než tři čtvrtiny obyvatel ČR. „Nejvíce vodou v České republice šetří lidé starší 50 let, z této skupiny je to až 95 %. Naopak méně šetří vodou mladí do 29 let, a to jen 73 % z nich. Souvisí to s vnímáním sucha jako problému dnešní společnosti, mladí lidé totiž považují sucho a nedostatek vody za menší problém než starší lidé,” dodává k výsledkům výzkumu Tomáš Macků, ředitel komunikace agentury Ipsos.
 
Průzkum ale zároveň ukazuje, že důvodem pro šetření vodou není u většiny z nás environmentální cítění nebo obava o budoucnost planety, ale „prostá“ snaha ušetřit v rozpočtu domácností nějakou tu korunu. To, že se doma vodou snaží šetřit, uvedlo hned 86 % ze vzorku účastnícího se průzkumu. Téměř 75 % z dotázaných ale jako hlavní důvod uvedlo právě finanční úsporu.
 
O vývoji cen vody a příčinách zdražování jsme psali v tomto článku.
 
Necelých 44 % respondentů šetří vodou, protože chtějí pomoci životnímu prostředí, přes 26 % pak uvedlo, že je k tomu vede strach z nedostatku vody. Pro více než 18 % Čechů je šetření vodou společenským minimem, které by měl automaticky dodržovat každý.
 
Důvody pro šetření vodou
 
Zajímavé jsou i důvody uváděné těmi, kteří vodou podle vlastních slov nešetří. Zhruba 41 % uvedlo asi nejprostší důvod, tedy ten, že nad podobnou otázkou nikdy nepřemýšleli. Asi 21 % dotázaných si pak myslí, že díky šetření vodou neušetří peníze a přes 15 % neví, jakým způsobem by mohli vodou šetřit. To, že nešetří, protože je vody dostatek, uvádí pak jen 3,7 % těch, kteří vodou nešetří.
 
Důvody proti šetření vodou
 
Sucho vnímáme, i když jím nejsme přímo ohroženi
 
O suchu, které panovalo minulý rok a jehož následky jsme pociťovali i letos, jsme psali v průběhu jara a léta. Vnímají ale Češi právě sucho jako nebezpečí? Odpovědí je 76 % dotázaných, kteří vnímají sucho určitě nebo spíše jako problém. To, že sucho problémem určitě není, si pak myslí pouhá tři procenta obyvatel České republiky.
 
Vnímání sucha a nedostatku vody
Zajímá vás, jestli vodou šetří spíše mladší nebo spíše starší generace? Jestli si problém sucha uvědomují více vysokoškoláci nebo lidé se základním vzděláním? A jestli chtějí nižší spotřebou vody ušetřit peníze spíše ženy nebo spíše muži? Sledujte náš web a sociální sítě. Právě detailům exkluzivního průzkumu se budeme věnovat v dalších článcích.

Realizátor výzkumu
 
Ipsos je největší agenturou výzkumu trhu a veřejného mínění v ČR z hlediska ročního dosaženého obratu. Poskytuje komplexní služby v oblasti průzkumu trhu a veřejného mínění včetně konzultační činnosti. Spolupracuje s pobočkami sítě Ipsos v 87 zemích světa. Ipsos se dlouhodobě věnuje tématům CSR a udržitelného rozvoje, od r. 2010 realizuje projekt CSR & Reputation Research. Ipsos je členem či partnerem Business Leaders Fora, Asociace společenské odpovědnosti, UN Global Compact Česká republika, Národní potravinové sbírky, České podnikatelské tady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Disponuje moderním technickým zázemím pro sběr a zpracování dat a využívá know-how vlastních specializovaných divizí. Je členem organizací ESOMAR, MSPA, SIMAR a SAVA, řídí se jejich etickými principy a metodickými pravidly. Více na www.ipsos.cz
 
Metodika
 
Výzkum byl realizován agenturou Ipsos v září 2016 na reprezentativním vzorku dospělé internetové populace ve věku 18-65 let metodou online dotazování. Velikost vzorku byla 1000 respondentů.

 

Další články

O čem se mluví

Výzvy pro moderní města: Zkapacitnění sítě i hospodaření s dešťovkou

25. června 2017

Problematika dnes zajímá stále více nejen majitele zahrad u chalup a rodinných domů, ale i celá města a obce.

O čem se mluví

Proč (ne)vyhánět vodu z měst

12. června 2017

Vídeň má Dunaj, Paříž Seinu, Londýn Temži, Petrohrad Něvu, Praha Vltavu a Brno Svratku.

O čem se mluví

Pitná voda ve městech: Odkud ji berou Praha a Brno?

29. května 2017

Chcete vědět, kde největší česká města hledají zásoby pitné vody?

O čem se mluví

Kohoutky v českých městech: Kolik u nás platíme za vodu a kdo má na cenu vliv?

21. května 2017

Proč platíme v každém městě za vodu jinu částku?