Téma měsíce března: Sucho - Zbrojíme proti suchu

Vládou schválená koncepce jako účinný nástroj v boji proti suchu nebo další dokument do šuplíku?

Sdílejte článek: LinkedIn

Téma měsíce března: Sucho - Zbrojíme proti suchu

20. března 2018

Přestože to většina populace nemusí zřetelně vnímat, s následky sucha se potýkáme od nepaměti. Za zhruba 120 let instrumentální nebo chcete-li přístrojové hydrologie postihlo naše území zhruba 10 významných epizod sucha. Následky těchto suchých epizod se projevily v zemědělství, průmyslu, hlavně pak v dodávkách pitné vody. Postupem času, tedy s rostoucím počtem obyvatel, rozvojem průmyslu a zemědělství se naše nároky na kvalitu a množství vody výrazně změnily. Málokdo z nás dnes chodí pro vodu k pumpě na náves a až na velmi ojedinělé výjimky nemusíme mít strach, že se z kohoutkové vody nakazíme.
 
Přestože bereme tekoucí vodu za naprostou samozřejmost, může se v tom nejhorším případě stát, že vodu budeme vyvažovat zlatem, minimálně to poznáme při jejím zdražování.
 
Loni v červenci vláda České republiky schválila tzv. Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky. Zpracování koncepce trvalo od zadání 2 roky. Na jejím zpracování podílela řada expertů, odborníků a úředníků z několika resortů a stálo nemalé finanční prostředky.
 
Koncepce jako kondiční plán?
 
Zpracování koncepce reagovalo na nejsušší období, které na našem území vyvrcholilo v roce 2015. Padala řada dotazů, zda jsme na sucho připraveni, zda máme dostatek vody pro obyvatelstvo, průmysl a zemědělství. Co když se nejednalo o ojedinělou situaci? Vždyť jsme na pomyslné střeše Evropy a veškerá voda od nás odtéká. Stávající zdroje vody jsou u nás sice zatím ve většině regionů dostačující, avšak scénáře vývoje změny klimatu svědčí o tom, že tato situace se bude dramaticky měnit, zejména v oblastech s častým výskytem sucha. Některé regiony v České republice jsou tedy velmi zranitelné již nyní, což se může i nadále zhoršovat. Tady je nutné si připomenout, že do oblastí rizikových z hlediska nedostatku povrchových vod spadají 3 % plochy území České republiky a 18 % je potenciálně rizikových.
 

Stav sucha v tzv. mělkých vrtech (hloubka 7 - 20 metrů) v období od 10. do 16. srpna 2018 - zdroj ČHMÚ

Pro ilustraci si koncepci představme jako kondiční plán, který nás má fyzicky připravit na případný příchod zdravotních problémů. Koncepce v tomto případě obsahuje návrhy opatření, které mají za úkol snížit riziko onemocnění, v našem případě eliminovat riziko vzniku sucha. Pokud tato situace nastane, jdeme k lékaři a necháme si naordinovat léčbu, aby průběh nemoci byl co nejkratší a pokud možno co nejméně bolestivý.
 
Pokud budeme konkrétní, jedná se o opatření, zlepšující informovanost o aktuálním stavu, tedy o intenzitě sucha, posílit monitorovací systém v povrchových a hlavně podzemních vodách a připravit systém pro střednědobou předpověď, podle které budeme schopni se rozhodnout, jak razantní opatření musíme v dané situaci přijmout.
 
Vládou schválená koncepce obsahuje a současně navrhuje opatření vedoucích k posílení nebo vytváření nových vodních zdrojů, ke zvýšení objemu vody v půdě úpravami zemědělského hospodaření, nebo taky obsahují zásady zodpovědného hospodaření se srážkovými vodami.
 
Jak je uvedeno na stránkách Ministerstva životního prostředí, vyčlenilo toto ministerstvo na projekty zaměřené na boj proti suchu z evropských peněz 13,5 miliardy korun, do roku 2020 počítá s dalšími 6,5 miliardy korun. Ministerstvo zemědělství plánuje do roku 2021 uvolnit z dotací na boj proti suchu 14,2 miliardy korun, dalších více než 3,5 miliardy korun by mělo jít jako kofinancování projektů.
 
Další dokument do šuplíku?
 
Usnesení vlády, kterým byla koncepce schválena, uložila ministru zemědělství a 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí ve spolupráci s ministry průmyslu a obchodu, vnitra a zdravotnictví, realizovat opatření navržená v Koncepci ve vazbě na další koncepční a strategické materiály ke změně klimatu, zpracovat informaci o naplňování Koncepce a předložit jí vládě na vědomí do 31. prosince 2022. Financování navržených opatření má být primárně zajištěno z Evropských fondů.
 
Můžeme čekat dlouhých pět let nebo se dá realizace navržených opatření urychlit? Nepřicházíme už s křížkem po funuse?
 
Odpovědné orgány se problematikou sucha zabývají, nicméně při současných schvalovacích procesech, trvajících měsíce a roky, se můžeme dostat do situace, kdy už nebude čas se na příchod sucha připravit. Za likvidaci následků sucha pak zaplatíme daleko víc.
 
Bližší informace o schválené koncepci a navržených opatřeních naleznete zde.
 
 
 
 
Autor článku: Josef Nistler

Další články

O čem se mluví

Téma měsíce dubna: Sucho - Rakousko

17. dubna 2018

Na sucho jsme se připravovali už za císaře Františka Josefa.

O čem se mluví

Téma měsíce dubna: Sucho - „Day zero“ se letos Kapskému městu pravděpodobně vyhne

10. dubna 2018

Prohlášení starostky Kapského města.

Příběhy vody

Téma měsíce března: sucho - Když vylézají hladové kameny

6. března 2018

Kameny ohlašující bídu a hlad, ale taky dobrý rok pro víno.

O čem se mluví

Téma měsíce března: sucho - Seznamte se prosím, sucho!

6. března 2018

Sucho… nebezpečnější než povodeň?