Téma měsíce března: sucho - Když vylézají hladové kameny

Kameny ohlašující bídu a hlad, ale taky dobrý rok pro víno.

Sdílejte článek: LinkedIn

Téma měsíce března: sucho - Když vylézají hladové kameny

6. března 2018

Jako hladové kameny byly v minulosti označovány výrazné balvany, či části skalního podloží, vystupující z koryt řek za velmi nízkých stavů vody. Nedostatek vody, způsobený dlouhodobým suchem, znamenal většinou nízkou úrodu a následnou bídu a hlad. Velká sucha přinášela neúrodu, a spousta lidí existenčně závislých na řece ztrácela svůj zdroj obživy. Vzhledem k suchu docházelo k zastavení lodní dopravy, což mělo za následek zastavení obchodů se všemi důsledky z toho vyplývajícími. Tak, jako u velkých vod, stejně i v případě sucha, naši předkové na tyto kameny zaznamenávali letopočty a značky minimální hladiny jako svědectví pro budoucí generace.

V Čechách nejznámější hladový kámen – „Hungerstein“ – se nachází v Děčíně kousek u Tyršova mostu. Jedná se o jednu z nejstarších hydrologických památek ve střední Evropě, která však v průběhu let doznala změn. Byl na něm vytesán německý nápis z roku 1800 „Wenn du mich siehst, dann weine“ (Spatříš-li mne, plač). Nápis však byl v průběhu let postupně zničen. Vůbec nejstarší dodnes čitelný nápis na tomto kameni pochází z roku 1616. Díky výstavbě přehrad na Vltavě se po roce 1926 skalisko objevovalo podstatně častěji než dříve. V současné době je vidět v průměru 126 dnů v roce.

Obr: Hladový kámen na Labi v Děčíně - první obrázek z počátku 20. století, druhý obrázek z července 2015

Jako ukazatel sucha slouží například i hladový kámen v německém Pünderichu na Mosele. V tomto případě je však jeho hlavní význam trochu jiný. Pokud se kámen v řečišti Mosely objevil, znamenalo to dobrý rok pro víno. Tento kámen navíc sloužil jako humidor pro vybrané ročníky vín.

Obr.: Hladový kámen v německém Pünderichu

Do kamene byl v době jeho odhalení vytesán prostor, který pojal až 12 lahví vína. Každá lahev byla mimo zátku utěsněna voskem, aby se zabránilo vniknutí vody do lahve. Když hladina řeky díky suchu klesla na úroveň hladového kamene byl „říční sklep“ vyprázdněn a následná degustace a hodnocení „vylovených“ vín bylo provázeno velkou slavností a bylo ctí zúčastnit se degustace. První otevření a vyprázdnění sklepa proběhlo v roce 1857, poslední v roce 1959.

 

​Zdroj fotografií - ČHMÚ a webové stránky www.puenderich.de

Autor článku - Josef Nistler

 

 

Další články

O čem se mluví

Téma měsíce března: sucho - Zbrojíme proti suchu

20. března 2018

Vládou schválená koncepce jako účinný nástroj v boji proti suchu nebo další dokument do šuplíku?

O čem se mluví

Téma měsíce března: sucho - Seznamte se prosím, sucho!

6. března 2018

Sucho… nebezpečnější než povodeň?

Příběhy vody

Téma měsíce února: Povodně - Jak se vaří předpověď?

26. února 2018

Rychlý pohled do kuchyně a pár slov o unikátu jménem HYDROG.