Produkce tržních ryb v roce 2016 – něco málo statistiky

Ze zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2016 vyplývá, že produkce tržních ryb v roce 2016 dosáhla celkem 20.952 tun.

Sdílejte článek: LinkedIn

Produkce tržních ryb v roce 2016 – něco málo statistiky

13. prosince 2017

Ze zprávy o stavu vodního hospodářství České republiky za rok 2016 vyplývá, že produkce tržních ryb v roce 2016 dosáhla celkem 20.952 tun, z toho z rybníků bylo vyloveno 20.261 tun ryb. Ze speciálních zařízení (převážně z průtočných systémů s chovem lososovitých ryb) bylo získáno 655 tun a 36 tun ryb bylo vyloveno z přehrad. Z pohledu posledního desetiletí se produkce nijak významně neměnila a kolísala především v závislosti na vnějších klimatických podmínkách, vlivu rybožravých predátorů či na omezeních v souvislosti s požadavky ochrany přírody. 
 
Vývoz živých ryb dosáhl historického maxima, a to 10.977 tun, což představuje meziroční nárůst o 1.093 tun. Naopak na tuzemský trh bylo v loňském roce dodáno 8.252 tun živých ryb, čímž došlo k meziročnímu poklesu o 902 tun. 
 
Druhové zastoupení tržních ryb je relativně stabilní a výrazněji se proti předchozím rokům nezměnilo. Kapr se podílel na celkovém objemu lovených ryb 87,6 %, lososovité ryby zaujímaly 3,2 %, býložravé ryby 5,1 %, výlov lína činil 0,7 % a dravé ryby představovaly 1,1 % z celkového výlovu. 
 
Český trh nadále preferoval dodávky ve formě živých ryb, které v posledních třech letech představovaly 40–46 % produkce získané chovem. Vývoz živých ryb odpovídal během tří předešlých let z celkového výlovu 42–52 % a dokladoval tak stabilní zájem o ryby produkované převážně členskými subjekty profesního sdružení. V rybích zpracovnách bylo zpracováno na výrobky 9–12 % vyprodukovaných sladkovodních tržních ryb. Spotřeba sladkovodních ryb v ČR získaných chovem dosáhla 0,97 kg/osobu/rok. Při výpočtu celkové spotřeby sladkovodních ryb za rok 2016 na 1 obyvatele se vycházelo z počtu obyvatel k 31.12.2016 ve výši 10.578.820.
 
 
 
 
 
Zdroj: Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2016
 

Další články

O čem se mluví

Stojí za objevem technického sněhu Jára Cimrman?

15. ledna 2018

Něco málo historie o technickém sněhu a umělém zasněžování.

Příběhy vody

Odkud k nám do České republiky kapr připlaval?

19. prosince 2017

Dlouhá desítiletí se tradovala hypotéza, že kapr do Evropy připutoval z daleké Číny.

Příběhy vody

Bílé Vánoce?

6. prosince 2017

Každému se asi vybaví obrázky Josefa Lady, zasněžená krajina, ponocný zabalený do kožichu, děti na saních a všude spousta sněhu. Jsou to však tyto obrázky a vzpomínky z dob našeho dětství, kdy jsme si mysleli, že většina Vánoc byla bílých?

O čem se mluví

Výzvy pro moderní města: Zkapacitnění sítě i hospodaření s dešťovkou

25. června 2017

Problematika dnes zajímá stále více z nás.