Nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě

Zjistil, že vojáci neumí plavat. Tak založil první plovárnu ve střední Evropě.

Sdílejte článek: LinkedIn

Nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě

10. července 2018

Plovárna pod Letnou byla zřízena v prostoru zahrady, kterou staroměstští jezuité získali v roce 1600 darem od význačné španělské šlechtičny – Marie Manrique de Lara y Mendoza (manželky Vratislava z Pernštejna, která mj. přivezla do Čech sošku, později nazvanou Pražské Jezulátko). Pravděpodobně již v roce 1810 (nejpozději 1811) Ernst von Pfuel založil nedaleko od později postavené Strakovy akademie vojenskou plovárnu. Tento pruský důstojník, který se ve své rodné zemi stal následně generálem pěchoty a ministrem války a ministerským předsedou, v roce 1810 sloužil v Praze jako setník pěšího pluku. V té době velmi často běžný voják neuměl plavat, což při válečných přechodech vodních toků mělo za následek ztráty na životech. Ernst von Pfuel proto na Vltavě zavedl povinnou výuku plavání branců (Militärschwimmschule).

Obr: Vlevo Ernst von Pfuel zakladatel první plovárny v Praze, vpravo Josef Ondřej Kranner autor klasicistního vzhledu plovárny - zdroj Wikipedia

Plovárnu lze plným právem označit za nejstarší ve střední Evropě (ve Vídni došlo k založení obdobného zařízení až v roce 1812, v Berlíně dokonce až v roce 1817). Po roce 1817 plovárna sloužila rovněž civilním osobám. Až později byla vedle vojenské postavena ještě další, která byla s ohledem na její návštěvníky nazvána Občanskou. Zde pak v roce 1840 architekt Josef Ondřej Kranner navrhl vybudovat klasicistní stavbu, ze které se do dnešní doby zachovala jen její střední část. Od roku 1906 připadlo celé zařízení královskému hlavnímu městu Praze a bez přestávky sloužilo k rekreaci Pražanů až do 90. let minulého století.

Občanskou plovárnu navštěvoval i pražský spisovatel Franz Kafka (patřil ve své době mezi velmi dobré plavce). Dokonce v předvečer své smrti si zavzpomínal jak na toto místo svého mládí, tak na krásné letní dny, které zde prožil.

Obr.: Občanská plovárna - ceník z roku 1880

​Autor článku - Arnošt Kult, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., foto: zdroj Wikipedia

Další články

O čem se mluví

Některé části světa jsou díky těžbě zemního plynu „na suchu“

30. října 2018

Získávání zemního plynu a ropy metodou hydraulického štěpení sebou nese nejen riziko možného zemětřesení, ale i kontaminace vody.

O čem se mluví

Zlověstné babí léto na konci světa

17. října 2018

Rozbil se definitivně mechanismus koloběhu Země?

O čem se mluví

Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

12. října 2018

Za druhým nejhorším výsledkem stavu koupacích vod za posledních 8 let stojí kombinace nedostatku vody, vysokých teplot a množství živin splavených do rybníků a vodních nádrží.

O čem se mluví

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nás životní nutností

12. října 2018

Deník Právo - Rozhovor s ministrem zemědělství o suchu, výstavbě nových vodních nádrží, ale i současné komunikaci s Ministerstvem životního prostředí.