Nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě

Zjistil, že vojáci neumí plavat. Tak založil první plovárnu ve střední Evropě.

Sdílejte článek: LinkedIn

Nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě

10. července 2018

Plovárna pod Letnou byla zřízena v prostoru zahrady, kterou staroměstští jezuité získali v roce 1600 darem od význačné španělské šlechtičny – Marie Manrique de Lara y Mendoza (manželky Vratislava z Pernštejna, která mj. přivezla do Čech sošku, později nazvanou Pražské Jezulátko). Pravděpodobně již v roce 1810 (nejpozději 1811) Ernst von Pfuel založil nedaleko od později postavené Strakovy akademie vojenskou plovárnu. Tento pruský důstojník, který se ve své rodné zemi stal následně generálem pěchoty a ministrem války a ministerským předsedou, v roce 1810 sloužil v Praze jako setník pěšího pluku. V té době velmi často běžný voják neuměl plavat, což při válečných přechodech vodních toků mělo za následek ztráty na životech. Ernst von Pfuel proto na Vltavě zavedl povinnou výuku plavání branců (Militärschwimmschule).

Obr: Vlevo Ernst von Pfuel zakladatel první plovárny v Praze, vpravo Josef Ondřej Kranner autor klasicistního vzhledu plovárny - zdroj Wikipedia

Plovárnu lze plným právem označit za nejstarší ve střední Evropě (ve Vídni došlo k založení obdobného zařízení až v roce 1812, v Berlíně dokonce až v roce 1817). Po roce 1817 plovárna sloužila rovněž civilním osobám. Až později byla vedle vojenské postavena ještě další, která byla s ohledem na její návštěvníky nazvána Občanskou. Zde pak v roce 1840 architekt Josef Ondřej Kranner navrhl vybudovat klasicistní stavbu, ze které se do dnešní doby zachovala jen její střední část. Od roku 1906 připadlo celé zařízení královskému hlavnímu městu Praze a bez přestávky sloužilo k rekreaci Pražanů až do 90. let minulého století.

Občanskou plovárnu navštěvoval i pražský spisovatel Franz Kafka (patřil ve své době mezi velmi dobré plavce). Dokonce v předvečer své smrti si zavzpomínal jak na toto místo svého mládí, tak na krásné letní dny, které zde prožil.

Obr.: Občanská plovárna - ceník z roku 1880

​Autor článku - Arnošt Kult, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka, v.v.i., foto: zdroj Wikipedia

Další články

O čem se mluví

Seznam „suchých“ obcí se dál rozšiřuje!

24. července 2018

Finanční prostředky z programu "Dešťovka" je možné čerpat již v 1896 obcí.

O čem se mluví

Teplé a suché počasí nás žene k vodě. Jsou naše rybníky a vodní nádrže vhodné ke koupaní?

19. června 2018

V roce 2018 se bude kvalita vody kontrolovat ve 187 profilech přírodních koupališť.

O čem se mluví

Hlavní město Mexika bojuje o vodu

15. června 2018

Utopí se obyvatelé hlavní město Mexika ve vlastních odpadcích, nebo zemřou žízní?

O čem se mluví

16 milionů Zlotých na přípravu plánů proti suchu

5. června 2018

Jak se na sucho připravují v Polsku?