Teplé a suché počasí nás žene k vodě. Jsou naše rybníky a vodní nádrže vhodné ke koupaní?

V roce 2018 se bude kvalita vody kontrolovat ve 187 profilech přírodních koupališť.

Sdílejte článek: LinkedIn

Teplé a suché počasí nás žene k vodě. Jsou naše rybníky a vodní nádrže vhodné ke koupaní?

19. června 2018

Jsme sice národem zahradních bazénů, řada z nás však za osvěžením míří k rybníkům a přehradám. Jaká je kvalita vody našich přírodních koupališť?

Ministerstvo zdravotnictví každoročně před zahájením letní rekreační sezóny vydává seznam lokalit, na kterých bude v nastávajících letních měsících sledována kvalita vody z pohledu jejího využívání ke koupání. Seznam se vydává v souladu s ustanovením zákona o ochraně veřejného zdraví (zákon č. 258/2000 Sb.). Pro letošní rok bude kvalita vody kontrolována ve 152 profilech „velkých“ přírodních koupališť a 35 profilů přírodních koupališť místního významu.

V průběhu letní rekreační sezóny jsou provozovateli přírodních koupališť a krajskými hygienickými stanicemi odebrány na stovky vzorků, ze kterých se na základě laboratorních analýz vyhodnocuje stav vody a určuje se, zda je voda ke koupání vhodná. Kontroly jakosti koupací vody jsou prováděny minimálně jedenkrát měsíčně. U koupacích vod, u kterých lze během koupací sezóny předpokládat rozmnožení sinic, může být četnost kontrol zvýšena.

Jaký je aktuální stav kvality vody v přírodních koupalištích?

V době „koupací“ sezóny se data o stavu vody v přírodních koupalištích pravidelně aktualizují. Na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví nebo na webech jednotlivých krajských hygienických stanicích se zhruba v týdenních intervalech zveřejňují zprávy o kvalitě koupacích vod. Milovníkům přírodních koupališť může při rozhodování pomoci aplikace dostupná na webových stránkách www.koupacivody.cz.

 

Foto: zdroj - http://biotopradotin.cz/

Zpracoval - Josef Nistler

Další články

O čem se mluví

Některé části světa jsou díky těžbě zemního plynu „na suchu“

30. října 2018

Získávání zemního plynu a ropy metodou hydraulického štěpení sebou nese nejen riziko možného zemětřesení, ale i kontaminace vody.

O čem se mluví

Zlověstné babí léto na konci světa

17. října 2018

Rozbil se definitivně mechanismus koloběhu Země?

O čem se mluví

Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

12. října 2018

Za druhým nejhorším výsledkem stavu koupacích vod za posledních 8 let stojí kombinace nedostatku vody, vysokých teplot a množství živin splavených do rybníků a vodních nádrží.

O čem se mluví

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nás životní nutností

12. října 2018

Deník Právo - Rozhovor s ministrem zemědělství o suchu, výstavbě nových vodních nádrží, ale i současné komunikaci s Ministerstvem životního prostředí.