Hlavní město Mexika bojuje o vodu

Utopí se obyvatelé hlavní město Mexika ve vlastních odpadcích, nebo zemřou žízní?

Sdílejte článek: LinkedIn

Hlavní město Mexika bojuje o vodu

15. června 2018

Mexiko City, hlavní město Mexika, je domovem zhruba 20 miliónů obyvatel. Odhaduje se, že do roku 2030 vzroste populace na 30 miliónů lidí. S řadou problémů se však město potýká už nyní. Kromě velkých sociálních rozdílů a kriminality čelí Mexico City hrozbě nedostatku vody a kolapsu vodohospodářské infrastruktury, která je kvůli přetížení a nedostatečné údržbě v kritickém stavu.

Jsou důvodem současného stavu rozhodnutí španělských kolonizátorů?

Hlavní město Mexika produkuje každou sekundu 40 tisíc litrů odpadních vod. Současná infrastruktura a hlavně její stav, však není schopná takové množství odpadních vod odvádět. Odpadní vody se pak dostávají do ulic města i do samotných domácností. Často také dochází ke kontaminaci pitné vody. Stav se pak radikálně zhoršuje v období dešťů, kdy přívalové srážky splavují odpadky volně uložené v ulicích, které ucpávají již tak kolabující kanalizaci.

Ve stejně kritickém stavu jako odpadní síť, je i vodovodní infrastruktura. Navzdory skutečnosti, že je město v letních měsících vystaveno pravidelným dešťům, přírodní zdroje vody se opovážlivě ztenčují. Důvodem sice mohou být meliorační opatření španělských kolonizátorů, kteří celou oblast v době svého působení vysušili, a na místě vysušeného jezera postavili město – bylo však smutně úsměvné či spíše alibistické, svalovat vinu na 500 let staré rozhodnutí kolonizátorů.

Za pár let může být hlavní město Mexika na suchu

V samotné vodovodní infrastruktuře Mexico City se ztrácí zhruba 40 % pitné vody. Výsledkem je, že mnozí obyvatelé města mají přerušenou dodávku vody. Voda se pak, zejména v sociálně slabších částech města, rozváží nákladními automobily, což přináší další znečištění. Například komunita Xochimilco v nejjižnější čtvrti města dostává nákladními auty vodu dvakrát týdně. Pomocí oslů je pak voda v kanystrech distribuována do jednotlivých domácností.

Radní hlavního města Mexika sami přiznávají, že současný stav infrastruktury je v havarijním stavu, a že zdroje podzemních vod jsou využívané neefektivně. Nebyly například vynaloženy dostatečné prostředky pro to, aby byl zajištěn účinný monitorovací systém. Panuje mnoho nejistot, jak na tom město se svými zásobami podzemních vod doopravdy je, a jak vůbec mezi sebou fungují kolektory, které tyto podzemní zdroje zásobují. Pokud bude pokračovat současný trend využívání podzemních zdrojů vod, předpokládá se, že za 30 až 50 let budou tyto zdroje vyčerpány. Je to začarovaný kruh, který nemá jednoduché řešení.

Mexiko City proto vkládá velkou naději do plánovaných opatření. Jedním z prvních kroků je vybudování kvalitního monitorovacího systému, který má ukázat, jak na tom město se svými zásobami opravdu je. Radní města se dále chtějí zaměřit na obnovu vodohospodářské infrastruktury. Město vkládá velké naděje do dobudování jednoho z největších kanalizačních tunelů na světě, který má být letos uveden do provozu.


Zdroj článku: http://www.bbc.com, přepsal Josef Nistler

​Foto: Wikipedia

 

Další články

O čem se mluví

Seznam „suchých“ obcí se dál rozšiřuje!

24. července 2018

Finanční prostředky z programu "Dešťovka" je možné čerpat již v 1896 obcí.

Příběhy vody

Nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě

10. července 2018

Zjistil, že vojáci neumí plavat. Tak založil první plovárnu ve střední Evropě.

O čem se mluví

Teplé a suché počasí nás žene k vodě. Jsou naše rybníky a vodní nádrže vhodné ke koupaní?

19. června 2018

V roce 2018 se bude kvalita vody kontrolovat ve 187 profilech přírodních koupališť.

O čem se mluví

16 milionů Zlotých na přípravu plánů proti suchu

5. června 2018

Jak se na sucho připravují v Polsku?