Jak jsou na sucho připraveny vodní nádrže?

Pokud by mělo letos nastat sucho, máme co do naplněnosti nádrží dobrou startovní pozici.

Sdílejte článek: LinkedIn

Jak jsou na sucho připraveny vodní nádrže?

11. května 2018

Sucho se neprojevuje jen usychající vegetací nebo rozpraskanou půdou na polích. Znatelný dopad má sucho samozřejmě i na vodní nádrže. Jistě máte na paměti obrázky vodní nádrže Orlík z léta roku 2015. Hladina vody jedné z našich nejznámějších vodních nádrží tehdy klesla asi o deset metrů. Více než vodní nádrž připomínal Orlík polovyschlý kaňon. Jak je na případné sucho letos připravena Vltavské kaskáda?

„Vzhledem k průběhu tání letošní podprůměrné sněhové pokrývky a nízkým srážkovým úhrnům v jarním období – a to za přetrvávajícího deficitu vody v půdě z minulých let – jsme všechny průtoky v prvních měsících roku využili na naplnění zásobních prostorů nádrží tak, aby mohly co nejdéle plnit všechny své funkce i při případném málovodném období.“, sdělil nám Ing. Karel Březina, vedoucí dispečinku státního podniku Povodí Vltavy.

Obr. Průběh hladiny vody v nádrži Orlík v letech 2014 až 03/2016 ve srovnání s jinými suchými roky

„Pokud by mělo letos nastat sucho, máme co do naplněnosti nádrží dobrou startovní pozici. To samozřejmě neznamená, že když sucho skutečně přijde, tak v důsledku zajišťování minimálního odtoku nedojde k poklesu hladin nádrží a omezování plnění některých jejich funkcí. Mezi ty jistě nepatří zajišťování odběrů, zvláště vodárenských, a zajišťování minimálního zůstatkového průtoku. Omezení se však může dotknout rekreace nebo plavby. Žádná zvláštní opatření v tuto chvíli nechystáme, postup manipulací na nádržích při málovodném období je kodifikován v manipulačních řádech“, dále dodává Ing. Březina.

Podíváme-li se na stav do povodí řeky Labe, pak k dnešnímu dni jsou na většině území povodí průtoky pod dlouhodobými průměry pro květen (20 – 50 %) s trendy setrvalého stavu. Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády a v závislosti na aktuální hydrologické situaci. Zaplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 70 – 100%.

V tuto chvíli je těžké odhadovat, jestli se letos bude opakovat scénář z léta 2015 nebo nás sucho zasáhne ještě s větší razancí. Bude to především otázka dalšího vývoje počasí. Vodní nádrže na Vltavské kaskádě na případné období sucha v tuto chvíli připraveny jsou.

Aktuální stav vodních nádrží můžete sledovat zde.
 

Josef Nistler

 

Další články

O čem se mluví

Seznam „suchých“ obcí se dál rozšiřuje!

24. července 2018

Finanční prostředky z programu "Dešťovka" je možné čerpat již v 1896 obcí.

Příběhy vody

Nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě

10. července 2018

Zjistil, že vojáci neumí plavat. Tak založil první plovárnu ve střední Evropě.

O čem se mluví

Teplé a suché počasí nás žene k vodě. Jsou naše rybníky a vodní nádrže vhodné ke koupaní?

19. června 2018

V roce 2018 se bude kvalita vody kontrolovat ve 187 profilech přírodních koupališť.

O čem se mluví

Hlavní město Mexika bojuje o vodu

15. června 2018

Utopí se obyvatelé hlavní město Mexika ve vlastních odpadcích, nebo zemřou žízní?