Jak jsou na sucho připraveny vodní nádrže?

Pokud by mělo letos nastat sucho, máme co do naplněnosti nádrží dobrou startovní pozici.

Sdílejte článek: LinkedIn

Jak jsou na sucho připraveny vodní nádrže?

11. května 2018

Sucho se neprojevuje jen usychající vegetací nebo rozpraskanou půdou na polích. Znatelný dopad má sucho samozřejmě i na vodní nádrže. Jistě máte na paměti obrázky vodní nádrže Orlík z léta roku 2015. Hladina vody jedné z našich nejznámějších vodních nádrží tehdy klesla asi o deset metrů. Více než vodní nádrž připomínal Orlík polovyschlý kaňon. Jak je na případné sucho letos připravena Vltavské kaskáda?

„Vzhledem k průběhu tání letošní podprůměrné sněhové pokrývky a nízkým srážkovým úhrnům v jarním období – a to za přetrvávajícího deficitu vody v půdě z minulých let – jsme všechny průtoky v prvních měsících roku využili na naplnění zásobních prostorů nádrží tak, aby mohly co nejdéle plnit všechny své funkce i při případném málovodném období.“, sdělil nám Ing. Karel Březina, vedoucí dispečinku státního podniku Povodí Vltavy.

Obr. Průběh hladiny vody v nádrži Orlík v letech 2014 až 03/2016 ve srovnání s jinými suchými roky

„Pokud by mělo letos nastat sucho, máme co do naplněnosti nádrží dobrou startovní pozici. To samozřejmě neznamená, že když sucho skutečně přijde, tak v důsledku zajišťování minimálního odtoku nedojde k poklesu hladin nádrží a omezování plnění některých jejich funkcí. Mezi ty jistě nepatří zajišťování odběrů, zvláště vodárenských, a zajišťování minimálního zůstatkového průtoku. Omezení se však může dotknout rekreace nebo plavby. Žádná zvláštní opatření v tuto chvíli nechystáme, postup manipulací na nádržích při málovodném období je kodifikován v manipulačních řádech“, dále dodává Ing. Březina.

Podíváme-li se na stav do povodí řeky Labe, pak k dnešnímu dni jsou na většině území povodí průtoky pod dlouhodobými průměry pro květen (20 – 50 %) s trendy setrvalého stavu. Na všech nádržích probíhají manipulace v souladu se schválenými manipulačními řády a v závislosti na aktuální hydrologické situaci. Zaplněnost zásobních prostorů se pohybuje v rozmezí 70 – 100%.

V tuto chvíli je těžké odhadovat, jestli se letos bude opakovat scénář z léta 2015 nebo nás sucho zasáhne ještě s větší razancí. Bude to především otázka dalšího vývoje počasí. Vodní nádrže na Vltavské kaskádě na případné období sucha v tuto chvíli připraveny jsou.

Aktuální stav vodních nádrží můžete sledovat zde.
 

Josef Nistler

 

Další články

O čem se mluví

Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

12. října 2018

Za druhým nejhorším výsledkem stavu koupacích vod za posledních 8 let stojí kombinace nedostatku vody, vysokých teplot a množství živin splavených do rybníků a vodních nádrží.

O čem se mluví

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nás životní nutností

12. října 2018

Deník Právo - Rozhovor s ministrem zemědělství o suchu, výstavbě nových vodních nádrží, ale i současné komunikaci s Ministerstvem životního prostředí.

O čem se mluví

Jak zadržet vodu v urbanizovaném prostředí? Živou střechou nebo fasádou.

4. října 2018

Jednou z možností, jak dostat zeleň do měst jsou zelené střechy a fasády.

O čem se mluví

Konference Voda 2018 - Jsme na střeše Evropy. Umíme sklízet srážkovou vodu?

27. září 2018

Názory odborníků se sice liší, shodují se ale na tom, že jsme na dobré cestě. Stále však ne na jejím konci…