Jedna třetina obcí v ČR je na suchu. Bude se seznam dál rozšiřovat?

V 1834 obcích je možné čerpat finanční prostředky z programu "Dešťovka".

Sdílejte článek: LinkedIn

Jedna třetina obcí v ČR je na suchu. Bude se seznam dál rozšiřovat?

2. května 2018

Státní fond životního prostředí minulý týden aktualizoval seznam takzvaných „suchých“ obcí. Jde o přehled obcí prověřených k čerpání finančních prostředků z programu Dešťovka. Přehled slouží jako vodítko pro určení, zda obec spadá do suché oblasti nebo ne. Pokud svoji obec v seznamu nenajdete, doporučuje Státní fond životního prostředí ověřit tuto skutečnost na obecním úřadě a doložit ji k žádosti individuálně, třeba potvrzením od starosty nebo odkazem na jiné zveřejněné závazné dokumenty. V případě, že vaše obec je v seznamu prověřených obcí uvedena, nemusíte jako žadatel o dotaci tuto skutečnost státnímu fondu dokládat. Z poslední aktualizace, která proběhla 27. dubna 2018, vyplývá, že o dotaci je možné žádat v cca 1800 obcích, což je zhruba jedna třetina obcí ČR. Bližší informace naleznete zde a nebo tady.

Další články

O čem se mluví

Seznam „suchých“ obcí se dál rozšiřuje!

24. července 2018

Finanční prostředky z programu "Dešťovka" je možné čerpat již v 1896 obcí.

Příběhy vody

Nejstarší veřejná říční plovárna ve střední Evropě

10. července 2018

Zjistil, že vojáci neumí plavat. Tak založil první plovárnu ve střední Evropě.

O čem se mluví

Teplé a suché počasí nás žene k vodě. Jsou naše rybníky a vodní nádrže vhodné ke koupaní?

19. června 2018

V roce 2018 se bude kvalita vody kontrolovat ve 187 profilech přírodních koupališť.

O čem se mluví

Hlavní město Mexika bojuje o vodu

15. června 2018

Utopí se obyvatelé hlavní město Mexika ve vlastních odpadcích, nebo zemřou žízní?