Téma měsíce ledna: umělé zasněžování - Jak to funguje v Rakousku

Kolik stojí kubík vody v Rakousku a kolik vody je potřeba na zasněžení jednoho hektaru rakouských sjezdovek?

Sdílejte článek: LinkedIn

Téma měsíce ledna: umělé zasněžování - Jak to funguje v Rakousku

26. ledna 2018

V současnosti se hodně mluví a píše o problematice umělého zasněžování a výroby technického sněhu. Jak to však vypadá za hranicemi České republiky? Podařilo se nám získat informace od našich rakouských kolegů ze spolkové země Salcbursko. Upozorňujeme, nejde o podrobnou analýzu stavu této problematiky u našich jižních sousedů. Níže uvedené informace vychází z jednoduchých dotazů na zpoplatnění povrchových vod, zpracované studie, vedené evidence, atd.

Hned na začátek jedna velmi důležitá skutečnost: odběry povrchových vod v Rakousku zpoplatněny nejsou. Vlastníkovi vodoprávního povolení je uložena pouze povinnost platit odškodnění za využití pozemku, ze kterého je voda odebírána, případně odškodnění, které vyplývá z ovlivnění, vznikající při odběru vody, přičemž zde je vyměřen i kompenzační poplatek. Každé vydané rozhodnutí musí respektovat již existující a platná rozhodnutí, a to tak, aby byla právně zajištěna rezervace pro ostatní odběratele vody. Nutno podotknout, že odběry vody určené pro výrobu pitné vody mají vždy prioritu. Proces vydávání povolení se řídí zákonem o vodách, zákonem o EIA (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) a příslušným zákonem o ochraně přírody a lesnictví.

Pro činnost spojenou s výrobou technického sněhu a umělým zasněžováním byly v Rakousku vypracovány směrnice, kterými se řídí příslušné orgány a jsou zpracovány tak, aby zajistily stejný způsob postupu při povolování odběru vod pro výrobu technického sněhu. V Rakousku se navíc striktně dbá na to, aby výroba technického sněhu probíhala pouze z vody a vzduchu bez aplikace dalších složek. Provozovatelé musí evidovat spotřebu vody (množství odebrané vody v l/s a roční odtok v m³/rok) a každoročně tuto statistiku předávat příslušnému orgánu. Veškerá evidence se provádí elektronicky, což umožňuje případné zpětné prověření ze strany úřadů. Oblasti, které jsou uměle zasněžovány, jsou pravidelně sledovány a monitorovány.

Ve spolkové zemi Salcbursko se každoročně spotřebuje cca 16 milionů kubických metrů vody. Přibližně 8 milionů kubíků může být akumulováno ve 116 retenčních nádržích. Jejich plnění musí být provedeno každý rok do konce června. Zbytek se odebírá přímo z povrchových vod, které se přivádí buď do zasněžovacích systémů, nebo se použijí k doplňování retenčních nádrží. Pro informaci: výkonné systémy (například v Saalbachu nebo Flachau) mohou využívat pro zasněžování kolem 400 l/s. Cílem je zasněžit svahy za co nejkratší dobu (max. tři dny). Na 1 hektar plochy sjezdovky se spotřebuje cca 4 000 m³ vody za rok.

Sněhová děla - Flachau/Reitdorf - zdroj: http://mein.salzburg.com

Závěrem: Přestože se za odběr povrchové vody v Rakousku neplatí, jsou naši rakouští kolegové v oblasti kontrol, sběru a ověřování dat, případně i stanovení postupů pro vodoprávní úřady dál než my. Tak, jak jsme napsali v předchozích článcích a co bylo slyšet z úst řady expertů, je zřejmé, že u nás v České republice nemáme např. základní přehled o tom, kolik vody je pro umělé zasněžování skutečně spotřebováváno. Jestli se chceme seriózně zabývat problematikou vlivu umělého zasněžování a jeho vlivu na životní prostředí, popř. diskutovat otázku poplatků, čeká nás ještě dost práce.

A co máme pro vás přichystáno na příště? Poslední článek na téma technický sníh, ve kterém popíšeme výsledky našeho dodatečného pátrání po stopě Járy Cimrmana a jeho přínosu v oblasti umělého zasněžování.

 

Foto: zdroj https://www.holidaycheck.at, http://mein.salzburg.com, https://www.snow-space.com, 

Za poskytnuté informace poděkování rakouským kolegům z Vídně a ze spolkové země Salcbursko.

Další články

O čem se mluví

Americký Aspen se obává o vodu

22. května 2018

Ochrání vodní zdroje města osikových hájů uvědomělost vlastních občanů?

O čem se mluví

HAMR - systémové "kladivo" pro předpověď hydrologické situace

15. května 2018

Systém pro operativní řízení vodních nádrží a vodohospodářských soustav.

O čem se mluví

Jak jsou na sucho připraveny vodní nádrže?

11. května 2018

Pokud by mělo letos nastat sucho, máme co do naplněnosti nádrží dobrou startovní pozici.

O čem se mluví

Jedna třetina obcí v ČR je na suchu. Bude se seznam dál rozšiřovat?

2. května 2018

V 1834 obcích je možné čerpat finanční prostředky z programu "Dešťovka".