Šedá, černá, bílá. Víte, jak dělíme odpadní vody?

Odpadní voda, splašková voda, šedá voda, bílá voda, černá voda. Co tyto pojmy znamenají? Jak se jednotlivé druhy odpadní vody liší a jak s nimi můžeme nakládat?

Sdílejte článek: LinkedIn

Šedá, černá, bílá. Víte, jak dělíme odpadní vody?

9. dubna 2017

A jak jsou na tom naše obce? Projděte si s námi zajímavá fakta o odpadních vodách ve městech.
 
Co je vlastně odpadní voda? Jedná se o vodu, jejíž kvalita nebo teplota se změnily poté, co prošla výrobním procesem. Může jít tedy o vodu průmyslovou, ale také o vodu, která odtéká z obcí (tedy vodu splaškovou).
 
Víte, že?
Zatímco pevného odpadu vznikne v Praze kolem 6 milionů tun ročně, odpadní vody je přibližně 20x více. Čistírnami v hlavním městě jí proteče na 135 milionů tun.
 
Vodu, která odtéká z umyvadel, sprch, van, praček nebo myček, nazýváme vodou šedou. Jedná se tedy o splaškovou vodu, která ale neobsahuje fekálie nebo moč. Takovou vodu, která odtéká z toalet, pak nazýváme vodou černou. Šedá a černá voda se ovšem v kanalizaci mísí, a protože obsahuje velké množství bakterií, je nutné i čistit v čistírnách odpadních vod.
 
 
Velkou část šedé vody, například tu, odtékající z našich koupelen, ale můžeme využít jako vodu provozní (tzv. bílou vodu). Ta se hodí pro splachování toalet nebo zalévání zahrad. Velmi rychle se totiž vyčistí – pokud neobsahuje velké množství saponátů – tím, že se přefiltruje přes vrstvu půdy.
 
Průměrně každý z nás spotřebuje denně přes 100 litrů vody, z toho vychází průměrně jen kolem 10 litrů na pití a vaření. Největší část zbylé vody připadne na osobní hygienu a splachování toalet (dohromady až 60 %), praní prádla (10 %) a zalévání (cca 6 %). 
 
Víte, že? 
Za posledních 20 let vzrostla zastavěná plocha v řadě velkých měst o 20 %, zatímco počet obyvatel se v průměru zvýšil pouze o 6 %.
 
Urbanizace postupuje doslova mílovými kroky. V České republice se tempo výstavby odhaduje minimálně na 11 ha za den, což je rychlost, kterou by území pražského Karlína bylo zastavěno za 3 týdny. Pro představu – celá čtvrť se do podoby, ve které ji více či méně známe dnes, vyvíjela především v průběhu 19. století přes 80 let. Během jediného roku se tak u nás zastaví plocha o rozloze přes 50 km2 a toto tempo by stačilo na zastavění velké části rozlohy dnešní Prahy.
 
Co to znamená? Ve vztahu k odpadním vodám jde v první řadě o velký nápor na kanalizaci a čistírny, ve vztahu ke srážkám pak přichází na řadu problém jejich vsakování na plochách s pevným povrchem. Podle stavebního zákona jsou stavebníci povinni při provádění staveb nebo jejich změnách zabezpečit je jak zásobováním vodou, tak jejím odváděním a čištěním, případně jiným zneškodňováním odpadních vod. Zároveň jsou také povinni zajistit vsakování nebo zadržování a odvádění povrchových vod vzniklých dopadem atmosférických srážek na tyto stavby. Stavební úřad nesmí bez splnění těchto podmínek vydat stavební povolení ani povolit změny stavby. 
 
Víte, že?
V České republice není na obecní kanalizaci napojeno více než 1,5 milionu lidí. Prosakující septiky a jímky přitom mohou způsobit znečištění jak povrchových, tak podzemních vod.
 
Odtok srážkové vody z urbanizovaného území by měl probíhat stejně, jako by voda odtékala z území s přirozeným zemským povrchem. Jenže, v přirozeném prostředí se až polovina srážek vsákne do podzemních vod, dalších 40 % se odpaří a pouhá desetina odtéká do potoků a řek. V zastavěných plochách pak dokáže půda podle výzkumů vsáknout pouhých 15 % srážek, zbytek většinou odtéká do kanalizace a dostává se do čistíren odpadních vod.
 
O srážkové vodě ve městech jsme psali zde.
 
Jak s „dešťovkou“ nakládají v Kodani, si přečtěte zde.
 
 
 
 
 
Článek byl zpracován ve spolupráci s CSR projektem studentky VŠE Lucie Vaňkové.

Další články

O čem se mluví

Exkluzivní průzkum Ipsos: devět z deseti Čechů šetří vodou, ubývá těch, kteří o šetření vodou nikdy nepřemýšleli

10. ledna 2020

PRAHA, 4. listopadu 2019 – Společnost Ipsos po třech letech opakovaně zpracovala pro projekt Voda základ života exkluzivní průzkum zaměřující se na trendy, jak obyvatelé České republiky vnímají problematiku sucha a šetření vodou. Sucho vnímá dnes jako problém 87 % populace, v roce 2016 to bylo jen 76 %.

O čem se mluví

Aktuální informace z tisku o vodě najdeš na fb profilu

4. prosince 2019

Voda základ života.