Využití srážkové vody? Seznamte se s praktickými příklady instalací

Hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech

Sdílejte článek: LinkedIn

Využití srážkové vody? Seznamte se s praktickými příklady instalací

1. března 2017

Seznamte se s praktickými příklady typických instalačních systémů v domácnostech. Uvedené výpočty dotací jsou pouze orientační, přesné podmínky budou ale zveřejněny s vyhlášením programu v dubnu letošního roku na stránkách programu Dešťovka. 
 
Výchozí stav
 
Systém odvodnění střechy rodinného domu s průmětem 150 m2 v lokalitě s průměrným srážkovým úhrnem 700 mm/rok. Střecha je sedlová se sklonem 40° krytá pálenými taškami. Účinnost filtrace systému 90 %. Celkový dostupný objem srážkové vody za průměrný rok je cca 71 m3. Vždy nahrazuji dodávku vody z veřejného vodovodu (tj. nepředpokládám využití vody z vlastních studní ani situaci, kdy bych vodu raději nevyužil /tj. nebudu zalévat/).
 
Varianta č. 1 – Systém využití srážkové vody pouze na zálivku zahrady
 
Typická instalace:
 
Srážková voda zachycená na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Využití zachycené srážkové vody na zálivku zahrady u obytného domu např. pomocí ponorného čerpadla s tlakovými spínači či malé domácí vodárny.
 
Výpočtem určen minimální objem akumulační nádrže 3,9 m3.
 
Náklady na realizaci vč. DPH:
 
 • nádrž 4,5 m3: 31 000 Kč
 • filtrace: 8 000 Kč
 • čerpadlo s příslušenstvím: 8 000 Kč
 • kompletní montážní práce (zemní práce, úprava svodů a přepad): 20 000 Kč
 • CELKEM: 67 000 Kč
 
Max. dotace:
 
 • fixní část: 20 000 Kč
 • dle vypočítané velikosti nádrže (3,9 m3 x 3 500 Kč): 13 650 Kč
 • MAXIMÁLNÍ DOTACE CELKEM: 33 650 Kč
 • DOTACE (max. 50% způsobilých výdajů: 33 650 > 0,5 x 67 000): 33 500 Kč
 
Varianta č. 2 – Systém využití srážkové vody jako vody užitkové (splachování toalet) a na zálivku zahrady
 
Typická instalace:
 
Srážková voda zachycená na střeše je přes filtrační zařízení akumulována v podzemní nádrži s přepadem do vsakovacího zařízení. Využití zachycené srážkové vody jako vody užitkové na splachování toalet v rodinném domě a na zálivku zahrady např. pomocí domácí vodárny s automatickým přepínáním na rozvod pitné vody v případě nedostatku srážkové vody v nádrži.
 
Výpočtem určen minimální objem akumulační nádrže 3,9 m3.
 
Náklady na realizaci vč. DPH:
 
 • nádrž 4,5 m3: 31 000 Kč
 • filtrace: 8 000 Kč
 • domácí vodárna s příslušenstvím: 15 000 Kč
 • systém propojení na domovní rozvody vody + úprava rozvodů: 12 000 Kč
 • kompletní montážní práce (zemní práce, úprava svodů a přepad): 20 000 Kč
 • CELKEM: 86 000 Kč
 
Max. dotace:
 
 • fixní část: 30 000 Kč
 • dle vypočítané velikosti nádrže (3,9 m3 x 3 500 Kč): 13 650 Kč
 • MAXIMÁLNÍ DOTACE CELKEM: 43 650 Kč
 • DOTACE (max. 50% způsobilých výdajů: 43 650 > 0,5 x 86 000): 43 000 Kč
 
Varianta č. 3 – Systém pro přečištění a následné využití odpadní vody bez současného využití srážkové vody
 
Typická instalace: 
 
Odpadní voda z umyvadel, sprch, pračky a myčky je svedena samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci šedé vody, kde je voda přečištěna a případně hygienizována. Přečištěná odpadní voda je akumulována v nádrži s přepadem do kanalizace. Využití upravené vody jako vody užitkové na splachování toalet v rodinném domě a na zálivku zahrady např. pomocí domácí vodárny s automatickým přepínáním na rozvod pitné vody v případě nedostatku přečištěné odpadní vody v akumulační nádrži.
 
Pro 4 člennou rodinu je denní produkce přečištěné šedé vody cca 220 l/den, předpokládaná spotřeba přečištěné šedé vody:
 
 • v letním období (cca květen – srpen / 123 dní): cca 143 l/den (tj. 65 %) je využitelné na splachování toalet a zbytek na zálivku zahrady
 • mimo letní období (cca září – duben / 242 dní): cca 143 l/den (tj. 65 %) je využitelné na splachování toalet, zbytek je odváděn bez užitku do kanalizace
 • celkem cca 27 m3 v letním období a cca 35 m3 mimo letní období = 62 m3 / rok
 
Náklady na realizaci vč. DPH:
 
 • recyklační jednotka vč. 300l akumulační nádrže: 90 000 Kč
 • domácí vodárna s příslušenstvím: 15 000 Kč
 • systém propojení na domovní rozvody + úprava rozvodů: 15 000 Kč
 • CELKEM: 120 000 Kč
 
Max. dotace:
 
 • fixní část: 45 000 Kč
 • dle vypočítané velikosti nádrže (0,3 m3 x 3 500 Kč): 1 050 Kč
 • MAXIMÁLNÍ DOTACE CELKEM: 46 050 Kč
 • DOTACE (max. 50% způsobilých výdajů: 46 050 < 0,5 x 120 000): 46 050 Kč
 
Varianta č. 4 - Systém pro přečištění a následné využití odpadní vody se současným využitím srážkové vody
 
Typická instalace:
 
Odpadní voda z umyvadel, sprch, pračky a myčky je svedena samostatným rozvodem do speciálního zařízení na recyklaci šedé vody, kde je voda přečištěna a případně hygienizována. Přečištěná odpadní voda je akumulována v nádrži s přepadem do kanalizace. Systém je doplněn o sběr srážkové vody ze střechy domu, která je přes filtrační člen svedena do samostatného zásobníku srážkové vody. Využití upravené vody / srážkové vody jako vody užitkové na splachování toalet v rodinném domě a na zálivku zahrady např. pomocí domácí vodárny s automatickým přepínáním zdrojů vody dle dostupnosti jednotlivých zdrojů (přečištěná odpadní vody, srážková voda, pitná voda).
 
Pro 4 člennou rodinu je denní produkce přečištěné šedé vody cca 220 l/den, předpokládaná spotřeba přečištěné šedé vody:
 
 • v letním období (cca květen – srpen / 123 dní): cca 143 l/den (tj. 65 %) je využitelné na splachování toalet a zbytek na zálivku zahrady, tj. 77 l/den
 • mimo letní období (cca září – duben / 242 dní): cca 143 l/den (tj. 65 %) je využitelné na splachování toalet, zbytek je odváděn bez užitku do kanalizace
 • celkem cca 27 m3 v letním období a cca 35 m3 mimo letní období = 62 m3 / rok
 
Dostupné množství srážkové vody pro daný rodinný dům na základě průměrného srážkového úhrnu a parametrů odvodňované plochy - cca 71 m3. Zahrada cca 350 m2 -> potřeba vody na zálivku cca 56 m3/rok z toho cca 10 m3/rok pokryje přečištěná odpadní voda – využitelný objem srážkové vody cca 46 m3. Výsledná minimální velikost nádrže na srážkovou vodu: 2 m3.
 
Náklady na realizaci vč. DPH:
 
 • nádrž 2 m3: 14 000 Kč
 • filtrace srážkové vody: 8 000 Kč
 • montážní práce srážková voda (zemní práce, úprava svodů, přepad): 20 000 Kč
 • recyklační jednotka vč. 300l akumulační nádrže: 90 000 Kč
 • domácí vodárna s příslušenstvím: 15 000 Kč
 • systém propojení na domovní rozvody + úprava rozvodů: 15 000 Kč
 • CELKEM: 162 000 Kč
 
Max. dotace:
 
 • fixní část: 60 000 Kč
 • dle vypočítané velikosti nádrže (2 m3 + 0,3 m3 x 3 500 Kč): 8 050 Kč
 • MAXIMÁLNÍ DOTACE CELKEM: 68 050 Kč
 • DOTACE (max. 50% způsobilých výdajů: 68 050 < 0,5 x 162 000): 68 050 Kč
 
Varianta č. 5 – Odpojení srážkových vod od přímého napojení na kanalizaci
 
Typická instalace:
 
Náhrada likvidace srážkových vod ze střechy obytného domu přímo do kanalizace za novou retenční nádrž anebo vsakovací objekt. Retenční nádrž může mít různé podoby vč. poldrů, mokřadů či jezírek.
 
Náklady na realizaci vč. DPH:
 
 • vsakovací tvárnice 6,2 m3: 45 000 Kč
 • montážní práce srážková voda (zemní práce, úprava svodů, přepad): 20 000 Kč
 • CELKEM: 65 000 Kč
 
Náklady pro jezírka jsou velice individuální.
 
Max. dotace:
 
 • fixní část: 15 000 Kč
 • dle vypočítané velikosti nádrže (6,2 m3 x 3 500 Kč): 21 700 Kč
 • MAXIMÁLNÍ DOTACE CELKEM: 36 700 Kč
 • DOTACE (max. 50% způsobilých výdajů: 36 700 > 0,5 x 65 000): 32 500 Kč
 
 
 
Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Další články

O čem se mluví

Některé části světa jsou díky těžbě zemního plynu „na suchu“

30. října 2018

Získávání zemního plynu a ropy metodou hydraulického štěpení sebou nese nejen riziko možného zemětřesení, ale i kontaminace vody.

O čem se mluví

Zlověstné babí léto na konci světa

17. října 2018

Rozbil se definitivně mechanismus koloběhu Země?

O čem se mluví

Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

12. října 2018

Za druhým nejhorším výsledkem stavu koupacích vod za posledních 8 let stojí kombinace nedostatku vody, vysokých teplot a množství živin splavených do rybníků a vodních nádrží.

O čem se mluví

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nás životní nutností

12. října 2018

Deník Právo - Rozhovor s ministrem zemědělství o suchu, výstavbě nových vodních nádrží, ale i současné komunikaci s Ministerstvem životního prostředí.