Ministerstvo životního prostředí chystá nové dotace na "dešťovku"

Na využití dešťové vody v domácnostech půjde 100 milionů korun

Sdílejte článek: LinkedIn

Ministerstvo životního prostředí chystá nové dotace na "dešťovku"

25. března 2017

Uvažujete o využití dešťové vody ve vaší domácnosti a chcete ušetřit? Chcete mít i během suchých a horkých letních měsíců dostatek vody na zalévání zahrady a na splachování? Jste příznivci důmyslných systémů a chcete mít ekologickou domácnost? 
 
Dešťovka, tak se jmenuje nový dotační program pro občany České republiky zaměřený na efektivní hospodaření s dešťovou vodou v domácnostech. Ministerstvo životního prostředí ho spustí letos v dubnu. 
 
Ministerstvo je připraveno investovat do dotačního programu částku 100 milionů korun a občané, hlavně pak vlastníci rodinných domů, si tak budou moci sáhnout na podporu až v řádech několika desetitisíců korun. 
 
„Naším cílem je motivovat občany k efektivnímu využívání dešťové vody, a to především tam, kde je to opravdu potřeba,“ odhaluje z připravovaného programu ministr Brabec. Pořízení zahradní nádrže na dešťovou vodu nebo systému na splachování záchodu využívající již jednou použitou vodu z umyvadla či pračky tak bude pro občany dostupnější.  
 
Dotační program rozdělený do tří základních kategorií, jež se liší například dle výše dotace, je zaměřený na využívání dešťové vody na zálivku, splachování dešťovou vodou, využití přečištěné odpadní vody na zálivku, anebo jako vody užitkové a na opatření na retenci a zasakování srážkových vod. Ty nejjednodušší systémy budou podporovány jen v oblastech výrazně postižených suchem, například tam, kde bylo v posledních třech letech nutné zásobování vodou zajistit cisternami, a zvýhodněny budou i obce, kde v minulosti platily zákazy zalévání či napouštění bazénů. 
 
Kdo může o dotaci požádat?
 
Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky obytných domů (vyjma domů určených k rekreaci).
 
Jaké základní systémy budou podporovány a jaká bude výše dotace?
 
1. Zachytávání srážkové vody pro zálivku zahrady
 
  • finanční prostředky lze využít na instalaci akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, kterou lze využít pro zálivku zahrady
  • pouze v lokalitách zasažených akutním nedostatkem vody
  • nelze pro novostavby
Dotace: až 20 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 
2. Akumulace srážkové vody pro splachování WC a zálivku zahrady
 
  • finanční prostředky lze využít na instalaci akumulační nádrže pro zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou, kterou je nutné využít na splachování WC v domě, případné přebytky lze využít pro zálivku zahrady
  • celá ČR, stávající domy i novostavby
Dotace: až 30 000 Kč fixní část + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 
3. Využití přečištěné odpadní vody pro splachování WC
 
  • finanční prostředky lze využít na instalaci důmyslného systému, který využívá přečištěnou odpadní vodu (např. přečištěnou šedou vodu ze sprch a umyvadel) k následnému využití pro splachování toalet a případně i zálivku; systém může být vhodně doplněn o zachytávání a využití srážkové vody
  • celá ČR, stávající domy i novostavby
Dotace: až 60 000 Kč fixní část (v kombinaci s využitím srážkové vody) nebo 45 000 Kč fixní část (bez kombinace s využitím srážkové vody) + 3 500 Kč/m3 nádrže, maximálně však 50 % z celkových způsobilých výdajů
 
Praktické příklady výpočtů orientační výše dotace najdete zde.
 
Přesné dotační podmínky vyhlásí ministerstvo v dubnu a zájemci budou moci podávat své žádosti elektronicky. Pro radu ohledně podání žádosti si občané po spuštění programu budou moci dojít na kterékoliv ze 14 krajských pracovišť Státního fondu životního prostředí České republiky nebo zatelefonovat na zelenou linku SFŽP. Jedním z předpokladů pro přidělení dotace bude odborný posudek a projednání záměru se stavebním úřadem. Žádosti budou přijímány průběžně až do vyčerpání celkové alokace, která je určena k rozdělení mezi žadatele a je předběžně stanovena ve výši 100 milionů korun.
 
Bližší informace jsou poskytovány na e-mailové adrese dotazy@sfzp.cz
 
 
 
 
 

 

Naším cílem je motivovat občany k efektivnímu využívání dešťové vody, a to především tam, kde je to opravdu potřeba.
Mgr. Richard Brabec,
ministr životního prostředí

Další články

O čem se mluví

Aktuální informace z tisku o vodě najdeš na fb profilu

3. června 2019

Voda základ života.