Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

Za druhým nejhorším výsledkem stavu koupacích vod za posledních 8 let stojí kombinace nedostatku vody, vysokých teplot a množství živin splavených do rybníků a vodních nádrží.

Sdílejte článek: LinkedIn

Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

12. října 2018

Od začátku června až do konce prázdnin jsme pravidelně sbírali informace o kvalitě koupacích vod ve vybraných lokalitách. Udělali jsme si přehled o tom, jak se letos měnila kvalita koupacích vod v průběhu velmi horkého a suchého léta.

Koupací sezóna, koupací vody a jiné základní pojmy

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 16. května 2018 seznam přírodních koupališť na povrchových vodách, na kterých byla v koupací sezóně 2018 sledovaná kvalita vody. Délka koupací sezóny byla stanovená od 30. května do 1. září.

Kvalita koupacích vod je posuzovaná z pohledu několika parametrů, celkovým výsledkem je pak ohodnocení pomocí 5stupňové škály, kdy prvním stupněm (veselý modrý smajlík) se označují vody vhodné ke koupání, posledním čtvrtým (červeným) a pátým (černým smutným smajlíkem) stupněm pak vody nevhodné ke koupání, nebo vody, kde je voda ke koupání nebezpečná. U pátého stupně se vyhlašuje zákaz koupání.

Kvalita vody se v průběhu koupací sezóny sleduje ve dvou liniích. V té první je voda sledovaná u přírodních koupališť, které mají svého správce, a kde se mimo možnost koupání, nabízí i další rekreační aktivity. U těchto zařízení má provozovatel podle zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost sledovat kvalitu vody jím provozovaného koupaliště. Výsledky pak předkládá příslušné krajské hygienické stanici k posouzení. Hygienik po posouzení rozhodne, zda je voda v přírodním koupališti pro koupání vhodná či nikoliv, popřípadě stanoví podmínky, za jakých je možné vodu ke koupání využívat.

V druhé linii je kvalita vody sledovaná v místech, kde má voda vyhovující jakost, není zde však provozované koupaliště. V těchto místech zpravidla není žádná doplňková vybavenost. Kvalita vody v těchto lokalitách je kontrolovaná přímo krajskými hygienickými stanicemi. Pokud kvalita vody přestane vyhovovat hygienickým požadavkům, je povinností krajských hygienických stanic zveřejňovat tyto informace jak na webech, tak prostřednictvím informačních cedulí, umístěných v blízkosti koupacího místa.

Pár čísel

Během koupací sezóny 2018 bylo sledováno 268 lokalit. 92 míst bylo pod přímým dozorem krajských hygienických stanic, sledování zbylých 176 lokalit zajišťovali provozovatelé přírodních koupališť. Celkový počet sledovaných lokalit se za posledních 13 sezón příliš nemění.

Během letošní koupací sezóny byla voda v 55 lokalitách minimálně jednou označená jako nevyhovující ke koupání, z toho u 23 lokalit byl alespoň jednou vyhlášen zákaz koupání.

Kvalita vody se v průběhu sezóny postupně zhoršovala. Zatímco 1. června byla voda označená za nevyhovující ve dvou lokalitách, 31. srpna byla voda nevyhovující ke koupání v 21 lokalitách a v dalších 17 byl vyhlášený zákaz ke koupání. Nejhorším dnem pak byl 24. srpen, kdy byl zákaz nebo omezení vyhlášeno na 41 místech.

Obr. – grafické vyjádření průběhu letošní koupací sezóny

Srovnáme-li počet sledovaných lokalit s počtem míst, kde bylo vyhlášeno omezení nebo zákaz, zjistíme, že nevyhovující kvalita vody byla u jedné pětiny sledovaných míst. Horší byl už jen rok 2012, kdy se tento poměr dostal na hranici 24 %.

Obr. – grafické srovnání posledních 8 let

Nejhorší lokality

Od začátku do konce koupací sezóny bylo možné na stránkách Ministerstva zdravotnictví najít celkem 16 informačních zpráv, ze kterých bylo možné zjistit, kde bylo krajskými hygienickými stanicemi vyhlášeno omezení nebo zákaz koupání. Celkem na sedmi lokalitách byl zákaz nebo omezení koupání vyhlášený více jak desetkrát. Nejhorší situace byla pak na Staňkovském rybníce (Jihočeský kraj) a na Sykovci (kraj Vysočina), kde omezení platilo po celou dobu koupací sezóny. Následovaly pak lokality v Karlovarském kraji (Velký rybník a vodní nádrž Skalka), Plzeňském kraji (rybník Valcha), Pardubickém kraji (rybník Rosnička), Jihomoravském kraji (Brněnská přehrada) a kraji Vysočina (Černý rybník).

drtivé většině případu stojí za zhoršenou kvalitou koupacích vod nadlimitní výskyt sinic. V případě rybníků a vodních nádržích je jejich nadměrný výskyt způsobený vyšší hodnotou pH, vyšší teplotou vody a vysokým obsahem živin, především fosforu, který se do vodního prostředí dostává splachem umělých hnojiv z polí.

 

Článek byl zpracován z informací dostupných na stránkách Ministerstva zdravotnictví a jednotlivých krajských hygienických stanic. Oficiální zpráva o průběhu koupací sezóny 2018 bude zveřejněna na stránkách Ministerstva zdravotnictví koncem listopadu/v průběhu prosince.

Autor: Josef Nistler, Voda základ života, z. ú.

 

Další články

O čem se mluví

Některé části světa jsou díky těžbě zemního plynu „na suchu“

30. října 2018

Získávání zemního plynu a ropy metodou hydraulického štěpení sebou nese nejen riziko možného zemětřesení, ale i kontaminace vody.

O čem se mluví

Zlověstné babí léto na konci světa

17. října 2018

Rozbil se definitivně mechanismus koloběhu Země?

O čem se mluví

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nás životní nutností

12. října 2018

Deník Právo - Rozhovor s ministrem zemědělství o suchu, výstavbě nových vodních nádrží, ale i současné komunikaci s Ministerstvem životního prostředí.

O čem se mluví

Jak zadržet vodu v urbanizovaném prostředí? Živou střechou nebo fasádou.

4. října 2018

Jednou z možností, jak dostat zeleň do měst jsou zelené střechy a fasády.