Jak zadržet vodu v urbanizovaném prostředí? Živou střechou nebo fasádou.

Jednou z možností, jak dostat zeleň do měst jsou zelené střechy a fasády.

Sdílejte článek: LinkedIn

Jak zadržet vodu v urbanizovaném prostředí? Živou střechou nebo fasádou.

4. října 2018

O příznivém vlivu zelených střech na narušení efektu městských tepelných ostrovů už ledacos víme. Zelené střechy a fasády jsou jednou z mála možností, jak v urbanizované krajině zadržet vodu a snížit tak teplotu okolí. Česká firma Liko-s, která zelené fasády vyvinula a dodává na trh také rozmanitá řešení pro systémové skladby zelených střech, sleduje už několik let, jaký vliv mohou mít zelené střechy na stavbu samotnou i její okolí. Řada lidí dnes klade vysoké požadavky na kvalitu tepelné izolace. To má jistě význam, ale už málo kdo reflektuje, že zima u nás fakticky trvá asi tři až čtyři měsíce. Větší část roku nás trápí vysoké teploty, před kterými je žádoucí budovu odstínit. Přitopit si můžeme kdykoli a za poměrně nízkých nákladů. Klimatizovat budovu ale vyjde podstatně dráž.

Jaký je ale přínos těchto systémů v reálných číslech?

Z měření, která jsou k dispozici, jednoznačně vyplývá, jak mohou zelené střechy přispět k ochlazení budov. Konvenční střešní krytiny se během letních dnů dokáží vyhřát až na 80 °C. Zelená střecha, která je schopná ze svého volného povrchu odpařovat vodu díky transpiraci přítomné vegetace, se za stejných podmínek ohřeje na teplotu až o 50 °C nižší. To je pochopitelně obrovský rozdíl, který je okamžitě znát. I dobře zaizolovaná střecha dřív nebo později prostupu vysokých teplot podlehne. S vegetační střechou je situace naprosto jiná.

Vedle toho samozřejmě zelené střechy přispívají k ochraně hydroizolace, snižují prašnost, brání šíření hluku a dokáží akumulovat poměrně značné objemy srážkových vod. Klasické extenzivní souvrství obvykle na 1 m2 plochy dokáže pojmout 30 – 40 l vody, tedy 30 – 40 mm srážek. Velmi často tak dochází k tomu, že odtok ze zelených střech je téměř nulový. Tento fakt pomáhá zabránit zahlcení stokové sítě během přívalových dešťů, nebo výrazně ušetřit za budování zasakovacích objektů dešťových vod.

To vše jsou důvody, díky kterým je realizace zelených střech novým, ale zejména rozumným trendem současného stavebnictví, který snad brzy napomůže přispět k lepším podmínkám v našich městech i v krajině.

Autor článku: Rostislav Dvořák, LIKO-S, a.s.

Foto: zdroj http://www.zivestavby.cz/

 

Další články

O čem se mluví

Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

12. října 2018

Za druhým nejhorším výsledkem stavu koupacích vod za posledních 8 let stojí kombinace nedostatku vody, vysokých teplot a množství živin splavených do rybníků a vodních nádrží.

O čem se mluví

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nás životní nutností

12. října 2018

Deník Právo - Rozhovor s ministrem zemědělství o suchu, výstavbě nových vodních nádrží, ale i současné komunikaci s Ministerstvem životního prostředí.

O čem se mluví

Konference Voda 2018 - Jsme na střeše Evropy. Umíme sklízet srážkovou vodu?

27. září 2018

Názory odborníků se sice liší, shodují se ale na tom, že jsme na dobré cestě. Stále však ne na jejím konci…

O čem se mluví

Seznam „suchých“ obcí se dál rozšiřuje!

24. července 2018

Finanční prostředky z programu "Dešťovka" je možné čerpat již v 1896 obcí.