Konference Voda 2018 - Jsme na střeše Evropy. Umíme sklízet srážkovou vodu?

Názory odborníků se sice liší, shodují se ale na tom, že jsme na dobré cestě. Stále však ne na jejím konci…

Sdílejte článek: LinkedIn

Konference Voda 2018 - Jsme na střeše Evropy. Umíme sklízet srážkovou vodu?

27. září 2018

Konference Voda vstoupila do své druhé pětiletky. Dne 25. září 2018 jsme za účasti odborníků, firem a zahraničních hostů a ve spolupráci se státním podnikem Povodí Vltavy uspořádali již 6. ročník konference Voda 2018. Téma bylo s ohledem na letošní suché a velmi teplé léto zcela logické – Jsme na střeše Evropy. Umíme „sklízet“ srážkovou vodu? Na tuto zdánlivě lehkou otázku nemáme jednoznačnou odpověď. Odborníci se ve svém ano či ne liší. Ve svých názorech jsou však za jedno. Vykročili jsme správným směrem, čeká nás však ještě dlouhá cesta. Minimálně se však prostřednictvím konference podařilo propojit všechny relevantní strany - vědeckou obec, státní správu, samosprávu a byznys.

Nový termín MEGASUCHO

Sucho není, jak je možná z médií patrné, fenoménem pouze letošního roku. Jak ve svém vystoupení uvedl Jan Daňhelka z Českého hydrometeorologického ústavu poslední, po sobě jdoucí roky, jsou charakteristické vysokými teplotami a nerovnoměrným rozložením srážek. Dopad tohoto trendu je znatelný nejen na průtocích našich vodních toků, ale hlavně na poklesu hladin podzemních vod a půdní vlhkosti.  Hloubka deficitu je dobře ilustrována velmi rychlým návratem sucha i po významnějších srážkách. Z historického pohledu nejsou tyto periody ničím ojedinělým – a to jak u nás, tak v zahraničí. K současné periodě lze nalézt analogie, nikdy však nelze vyloučit, že dojde k výskytu extrému vymykajícího se našemu poznání a historickým záznamům, tedy k megasuchu.  O tom, že něco takového je možné, svědčí příklad Kalifornie, kde na přelomu prvního a druhého tisíciletí našeho letopočtu nastala několikasetletá epizoda sucha.

Nová a ještě lepší Dešťovka

V rámci konference Voda 2018 představilo MŽP nové podmínky programu Dešťovka, do kterého bylo uvolněno dalších 100 milionů korun. Nově – od 1. října 2018 – bude možné žádat až 55 tisíc korun na zachytávání dešťové vody pro zalévání zahrady. Tato dotace není určená pouze obyvatelům úředně vyhlášených suchých oblastí, ale všem domácnostem z celého Česka. Nově se program Dešťovka také otevírá i lidem, kteří trvale žijí v rekreačních objektech.

Chybí nová generace vodohospodářů

Další zásadní téma – vzdělání – na konferenci zmínil Karel Pryl ze společnosti DHI a.s. České republice zcela chybí jedna generace odborníků, kteří by se vodou a vodním hospodářstvím zabývali. V devadesátých letech minulého století byl znatelně cítit nárůst absolventů škol zaměřených na ekonomiku, obchod a bankovnictví. Obory technického směru – tedy i vodohospodářského – zaznamenaly výrazný propad zájmu. Pokud máme suchu efektivně čelit, není to vždy otázka změn zákonů, připravovaných opatření, nebo peněz vložených do různých dotačních programů. Bez jakékoliv nadsázky můžeme říci, že technické obory by potřebovali alespoň z desetiny takovou mediální propagaci, jakou má například gastronomie v podobě televizních pořadů typu Ano šéfe! a mnoha dalších.

Firmy suplují roli státu

V části konference vyhrazené velkým společnostem bylo poznat, kterým směrem se firmy profilují. Přestože je pochopitelným zájmem firem mít ze svých aktivit finanční profit, jsou vznikající projekty podpořeny osvětovými aktivitami, čímž do jisté míry suplují roli státu v informovanosti o problematice hospodaření se srážkovými vodami. Tyto firmy jako SKANSKA, Škoda Auto nebo Plzeňský Prazdroj, směřují svoji snahu k lepšímu využití srážkových vod (technologie výroby a stavební realizace), současně se proaktivně podílí na edukaci společnosti a komunikaci tématu hospodaření s vodou.

Samospráva

Zástupci měst a obcí oceňují neustále zlepšování, nicméně i nadále je trápí konzistence legislativy a nadměrná byrokracie a to nejen v oblasti státní podpory, ale i ze strany ostatní legislativy.

Proč hledáme vodu na Marsu, když ji neumíme dostat do pouští

Krize vody je celosvětově už řadu let v první pětce nejvýznamnějších globálních problémů (spolu se změnou klimatu, našeho selhání adaptovat se na tuto změnu, živelnými pohromami a zbraněmi hromadného ničení). Jednotlivé státy však přistupují k problematice hospodaření se srážkovými vodami rozličně. Například Vladimír Novák ze slovenského Ministerstva životního prostředí na konferenci Voda 2018 ve svojí prezentaci zašel ještě dál, než jen za hranice států nebo světadílů. Jeho poznámka o tom, proč se tak intenzivně snažíme nacházet vodu na jiných planetách, když ji nedokážeme dostat na mnoho míst naší planety, byla přinejmenším velmi trefná.

 

Poděkování partnerům konference Voda 2018:

Úpravna vody Želivka, Želivská provozní, a.s., DHI, a.s., VÚV TGM v.v.i., ČHMÚ, Škoda Auto, a.s., Plzeňský Prazdroj, a.s., SKANSKA, TÜV SÜD, OSN, MŽP, České radě pro šetrné budovy, speciálně pak lidem ze státnímu podniku Povodí Vltavy za veškerou práci, kterou nám nesmírně pomohli a panovi Vladimíru Kořenovi za jeho profesionální způsob moderování celé konference.

 

Autor: Josef Nistler, Voda základ života, z. ú., foto: Ibra Ibrahimovič

 

Odkazy:

Program 6. ročníku konference Voda 2018

Konference Voda 2018 - prezentace

Fotogalerie

 

 

Další články

O čem se mluví

Některé části světa jsou díky těžbě zemního plynu „na suchu“

30. října 2018

Získávání zemního plynu a ropy metodou hydraulického štěpení sebou nese nejen riziko možného zemětřesení, ale i kontaminace vody.

O čem se mluví

Zlověstné babí léto na konci světa

17. října 2018

Rozbil se definitivně mechanismus koloběhu Země?

O čem se mluví

Koupací sezóna 2018. Jaká byla z pohledu kvality vody?

12. října 2018

Za druhým nejhorším výsledkem stavu koupacích vod za posledních 8 let stojí kombinace nedostatku vody, vysokých teplot a množství živin splavených do rybníků a vodních nádrží.

O čem se mluví

Toman: Zadržení vody v krajině je pro nás životní nutností

12. října 2018

Deník Právo - Rozhovor s ministrem zemědělství o suchu, výstavbě nových vodních nádrží, ale i současné komunikaci s Ministerstvem životního prostředí.