Akce

30. Plavební dny

Plavební dny pořádá České plavební a vodocestné sdružení spolu se Slovenským plavebným kongresem při organizační spolupráci s Povodím Moravy, s.p.

Detail akce

Voda 2019

13. ročník konference Voda

Detail akce

11. konference mladých vodohospodářů z Východní Evropy

Pořadatelé: IWA Young Water Professionals a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze pod záštitou SOVAK ČR.

Detail akce

Pitná voda

XVIII. konference s mezinárodní účastí

Detail akce

Vodní nádrže 2019

5. ročník odborné vodohospodářské konference

Detail akce
Archiv akcí