Vodní toky 2019

Hlavní témata konference "Vodní toky 2019":
- problematika správy vodních toků a správy povodí
- podpora financování technických opatření na vodních tocích z veřejných zdrojů
- řešení extrémních hydrologických jevů (sucho, povodně)
- zkušenosti z přípravy a realizace projektů prevence před povodněmi, zmírnění negativních účinků suchých období a zlepšení vodního režimu v krajině
- legislativa a výzkum ve vodním hospodářství
- plánování v oblasti vod

Více info zde: https://konference.vrv.cz/


Další akce