Světový den vody

Světový den vody se slaví pravidelně už od roku 1993 vždy 22. března. Vznikl na popud konference OSN o životním prostředí a rozvoji (UNCED) a byl schválen Valným shromážděním OSN. Každoročně je také spjat s řadou akcí připomínajících význam vody a nutnost udržitelného nakládání s vodními zdroji.
 
V roce 2016 je mottem Světové dne vody Water and Jobs, tedy „Voda a pracovní příležitosti”. Řada akcí připomínajících tento významný den proběhne ve dnech 18. až 27. března (podívejte se na přehled akcí na našem webu). Přímo 22. března se uskuteční tradiční setkání vodohospodářů v Kongresovém centru v Praze, večer pak slavnostní koncert v prostorách úpravny vody v Praze - Podolí.
 
Více informací na na na www.svh.cz.

 


Další akce