Světový den oceánů

Dnes, na Medarda, si připomínáme světový den oceánů. OSN vyhlásila mezinárodní den oceánů roku 1992 a má připomínat důležitosti oceánů a moří pro celý svět. Nejen mořské ovzduší je důležitý prvek pro životní prostředí, ale oceány a moře ovlivňují celou naší planetu, její biosféru a celkové klima Země. První oslavy tohoto dne jsou od roku 2009. 

Z expertních studií vyplývá, že se na povrchu oceánů nachází přibližně 5,25 bilionu kousků plastů o hmotnosti srovnatelné například s 38 000 africkými slony. Podle odhadů jsou 92 % plastů mikročástice, tj. kousky maximálně 5 milimetrů veliké, které nejsou vidět.

Mottem letošního roku "Zabraňte znečišťování oceánů plasty". http://www.worldoceansday.org/

 


Další akce

20.-21. listopadu 2018

16. ročník Konference vodní toky

2. února 2019

Světový den mokřadů

31. května 2019

Den otevírání studánek