Magdeburský seminář o ochraně vod 2018

První Magdeburský seminář o ochraně vod se konal v Magdeburku v roce 1988, od roku 1992 se pořádá střídavě v České republice a v Německu. V průběhu let si seminář získal pověst jedné z nejvýznamnějších odborných a vědeckých akcí v oblasti ochrany vod v povodí Labe. Pro zástupce z oblasti vědy, praxe a orgánů státní správy se stal platformou k výměně nejnovějších poznatků a zkušeností.

Letošní ročník se uskuteční pod názvem „Sucho a požadavky na užívání vod v povodí Labe“. Obsahová náplň:

- příčiny sucha, hydrologie, klimatologie
- retence vody v krajině
- nedostatek vody (užívání vod, management a technická opatření)
- zásobování vodou
- recyklace vody
- kvalita vody

Více informací naleznete zde.


Další akce