Kam putují ryby?

V rámci Světového dne migrace ryb pořádá oddělení ekologie vodních organismů Výzkumného ústavu vodohospodářského T. G. Masaryka ve dnech 20. a 21. 4. 2018 v Lysé nad Labem akci s názvem Kam putují ryby? Podrobnosti naleznete zde.


Další akce