Den Ohře na vodním díle Horka

Poslední červencová sobota bude patřit oslavám Dne Ohře. V rámci oslav bude pro veřejnost zpřístupněno vodní dílo Horka a úpravna vody. Pozor! Akce končí ve 14:00.

Foto zdroj: Povodí Ohře, státní podnik


Další akce

20.-21. listopadu 2018

16. ročník Konference vodní toky

2. února 2019

Světový den mokřadů

31. května 2019

Den otevírání studánek