Voda je součástí našich životů. Jak dobře se ale známe?

Voda základ života

Ambicí neziskového projektu Voda základ života je stát se největším informačním portálem o vodě.

Plujte s námi!

Voda v číslech V r. 1348

vznikl na Novém Městě první pražský veřejný vodovod

Další informace
Návodník Vodnost českých řek

Jaký je aktuální průtok v našich tocích? Hrozí sucho nebo naopak povodně?

Chci vědět víc
Lidé

Voda (opravdu) základ života

20. září 2016

Odborníkům to není třeba opakovat, ale laická veřejnost o tom nemá tušení. V Čechách je nedostatek vody a trend, který je spíše nepříznivý, bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat i v budoucích letech.

Ing. Jiří Hauptmann,
předseda správní rady Voda základ života, z. ú
Akce

Voda 2017

Konference na téma Voda ve městech a šedá voda

Kino

Malé čistírny odpadních vod

Jak v 70. letech minulého století vypadaly moderní čističky odpadních vod? Vracela se voda do vodních toků vyčištěná a nezávadná? V dokumentu Ministerstva lesního a vodního hospodářství tehdejší ČSR se dozvíme, jak čističky plnily jeden z důležitých požadavků doby a přispívaly k ochraně ohroženého životního prostředí.

Náš kanál na YouTube