Voda je součástí našich životů. Jak dobře se ale známe?

Voda základ života

Ambicí neziskového projektu Voda základ života je stát se největším informačním portálem o vodě.

Plujte s námi!

Voda v číslech 1896

"suchých" obcí v České republice.

Další informace
Návodník Vodnost českých řek

Jaký je aktuální průtok v našich tocích? Hrozí sucho nebo naopak povodně?

Chci vědět víc
Akce

30. Plavební dny

Plavební dny pořádá České plavební a vodocestné sdružení spolu se Slovenským plavebným kongresem při organizační spolupráci s Povodím Moravy, s.p.